Sabtu, 22 April 2017

Wisata Singapura TempatwisataBizID

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Singapura madhye marina be ucca pramanata eka parivartana ghaduna ale. Ekada singapura nadi darapasi pani eka santa sarira, ya ksetrata ata ya miniscule desatila jagatila sarvata aramadayi pravasa gantavye eka ahe kase eka netradipaka udaharana mhanuna ubha ahe. Uttarekade arthika jil'ha, klarka Quay ani kendriya nagari jil'ha acchadita, marina be nauka singapura sarvadhika cinhankita hotelsa, gaganacumbi imarati ani akarsana kahi. He kathina ahe, khupa ayakonika Marina Bay Sands risorta durlaksa karane, svatah je pahu icchita ani mahana krtye eka khara yadi mukhyaprstha ahe. Ya vibhagata marina baya apala margadarsaka ahe; restorantsa, kharedi, na'itala'ipha ani akarsana sarva uttama hamtelamadhye amhi he sarva jaruri ahe! Marina be singapura sarvottama akarsana ani maji imarati aneka grhanirmana gondasa ani atyadhunika sagari kinarapatti pradesa ahe. Singapura bheta deta aheta, tara ti pratyaksa vyavaharata apana marina be sumare kahi vela kharca kela janara hami ahe, mhanuna amhi tumhala cukane nahi te pahu sakata pahilya ta'imara paryatakansathi hi sulabha suci sankalita keli ahe.

Amhi pahanyasathi kaya sarvakahi jhakuna ani jethe ratri jhopa kha'u agadi uttama hotelsa, kaya ahe. Preplanning phakta thode tumhi, singapura madhye apali pahili vela vadhava sarvottama thikani jata ani tyamule anekada eka an'yatha motha divasa kharaba karane sakata ki paryatana sapale taluna khatri asu sakate. Marina be akarsana ani upakrama mhanuna apana nakkica kahi karu adakale janara nahi eka sampurna tripa bharanyasathi puresi ahe. Sahara ani khupa kutumbasathi anukula anubhava loda eka vegala drstikona prapta karanyasathi thanda phayada guna bharapura aheta. Marina Bay Sands SkyPark kharokhara varila pasuna uddane singapora pahata hayala'ipha eka cava dete. Saharacya harbara kathavara ayakonika Marina Bay Sands hotela vara he mothya lakadi camakata ksetra kacecya eka patraka ani apana ani drsya daramyana kahi tara pana kahihi, eka 360 digri penorama dete. Bhavya, be tyakade purnapane durlaksa kele ani pratyaksa vyavaharata nakasavara singapura thevale tina pronged hotela vara basalela, Marina Bay Sands SkyPark singapura sarvata lokapriya akarsana eka ahe to dasakata valana ughadala ahe. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Senin, 17 April 2017

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid Ekadhika katachamta kara, ya bibhinna phasala eka bacharera madhye kramanusare janmaya, hate'i thake sehetu yakhana bibhinna phasala eka'i samaye janmaya, barsika krapim polycultures name paricita sistema an'ya dharanera haya. Praya krantiya ebam suska paribese, samayajnana o krsi parimana, brstipata dbara simabad'dha hate pare haya ekati bacharera madhye ekadhika barsika phasala, yara phale ba secera prayojana haya na. E'i saba paribese bahubarsajibi phasala janmaya (kaphi, cakaleta) ebam sistemera saba miliye krsi banayana yemana carca karache. Natisitosna paribesera, yekhane bastutantra pradhanata trnabhumi ba brksahina trnabhumi chila, atyanta uṯpadanasila barsika casa prabhabasali krsi sistema.


phasalera gurutbapurna bibhaga siriyala ebam pseudocereals, dala (sima jatiya), ghasa, ebam phala o sabaji antarbhukta. Nirdista phasala sara bisbe sbatantra kramabardhamana ancale casa kara haya. Metrika tana laksa laksa sale epha'e'o anumana upara bhitti kare. Ghora, khaccara, garu, pani mahisa, uta, Llamas, alpacas, gadhara, ebam kukura saha jantu, praya'i, ksetra, phasala phasala casa sahayya kretadera an'yan'ya pasudera, o paribahana khamara panya bitarka karate byabahrta haya. Pasu palana na sudhumatra prajanana ebam mansa jan'ya athaba phasala pasu panya pasudera ut'thapana ekati kramagata bhittite (dudha, dima, ba ula mata), kintu prajanana o kaja ebam sahacaryya jan'ya prajatira yatna bojhaya. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid