Senin, 17 April 2017

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid Ekadhika katachamta kara, ya bibhinna phasala eka bacharera madhye kramanusare janmaya, hate'i thake sehetu yakhana bibhinna phasala eka'i samaye janmaya, barsika krapim polycultures name paricita sistema an'ya dharanera haya. Praya krantiya ebam suska paribese, samayajnana o krsi parimana, brstipata dbara simabad'dha hate pare haya ekati bacharera madhye ekadhika barsika phasala, yara phale ba secera prayojana haya na. E'i saba paribese bahubarsajibi phasala janmaya (kaphi, cakaleta) ebam sistemera saba miliye krsi banayana yemana carca karache. Natisitosna paribesera, yekhane bastutantra pradhanata trnabhumi ba brksahina trnabhumi chila, atyanta uṯpadanasila barsika casa prabhabasali krsi sistema.


phasalera gurutbapurna bibhaga siriyala ebam pseudocereals, dala (sima jatiya), ghasa, ebam phala o sabaji antarbhukta. Nirdista phasala sara bisbe sbatantra kramabardhamana ancale casa kara haya. Metrika tana laksa laksa sale epha'e'o anumana upara bhitti kare. Ghora, khaccara, garu, pani mahisa, uta, Llamas, alpacas, gadhara, ebam kukura saha jantu, praya'i, ksetra, phasala phasala casa sahayya kretadera an'yan'ya pasudera, o paribahana khamara panya bitarka karate byabahrta haya. Pasu palana na sudhumatra prajanana ebam mansa jan'ya athaba phasala pasu panya pasudera ut'thapana ekati kramagata bhittite (dudha, dima, ba ula mata), kintu prajanana o kaja ebam sahacaryya jan'ya prajatira yatna bojhaya. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.